30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej polski w najbliższą środę 24 kwietnia 2019 r. zawalczy o statuetki „prawniczej Sowy” i tytuł najlepszego młodego prawnika w Polsce. Są to osoby, które w poprzednich dwóch etapach Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie najlepiej poradziły sobie z testami i pytaniami problemowymi. Olimpiadę od 10 lat organizuje WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Do ostatniego III Etapu (centralnego) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie przystąpi 31 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W drodze do Finału pokonali 2500 uczniów z 266 szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

Ostatni etap Olimpiady zorganizowany zostanie 24 kwietnia 2019 roku w rzeszowskim kampusie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Punktualnie o godzinie 10:00 rozpocznie się pierwsza część (pisemna). Zadaniem uczniów będzie rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru.

Dziesięciu najlepszych uczestników finału przejdzie do części ustnej. Od godziny 13:00 odpowiadać będą przed Komisją Centralną, w skład której wchodzą profesorowie, wykładowcy WSPiA specjalizujący się we wszystkich dziedzinach prawa. Zwycięzcę poznamy około godziny 15:30.

Osoby zakwalifikowane do III Etapu (centralnego) powalczą o cenne nagrody. Zajęcie I i II miejsca daje możliwość nieodpłatnego studiowania w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA. III, IV lub V miejsce pozwala na nieodpłatne studia w WSPiA.

Dodatkowo finaliści i laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie mają możliwość podjęcia studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym nie tylko w WSPiA, ale i m.in. w Uniwersytecie Jagiellońskim, Wrocławskim, Ekonomicznym w Poznaniu i Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W tym roku do III Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie najwięcej uczniów zakwalifikowało się z woj. małopolskiego (14 osób). Pięciu uczniów pochodzi z woj. śląskiego. Podkarpacie ma trzech reprezentantów – dwóch z LO w Rymanowie i jeden z II LO w Rzeszowie. Po dwóch uczniów w finale mają woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie. Z dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego pochodzi po jednym finaliście.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana jest od dziesięciu lat przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Jest to pierwszy w Polsce konkurs obejmującym tematykę z zakresu prawa i państwa. Interdyscyplinarna Olimpiada ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Ma też podnosić świadomości prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Przygotowując się do Olimpiady, uczestnicy powinni zwrócić też uwagę na znajomość instytucji życia publicznego m.in. działalność partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą zmierzą się uczestnicy Olimpiady, jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka „praw człowieka”.

Merytoryczną opiekę nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Państwie i Prawie sprawuje Rada Programowa. W jej skład wchodzą m.in. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA (przewodniczący) i Prof. Ludwik Żukowski.
Olimpiada jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad nią objął Minister Sprawiedliwości. Patronem medialnym Olimpiady jest magazyn Perspektywy.

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie znaleźć można na stronie internetowej www.olimpiada.wspia.eu i na Facebooku i Twitterze.