W dn. 2.05.2019 na terenie KM PSP w Rzeszowie odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.  
Na uroczystym apelu podczas zmiany służby odczytano list Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka. Apel przeprowadził Dowódca JRG 1 mł. bryg.  Grzegorz Wójcicki.
 
Tekst i zdjęcia: kpt. Remigiusz Łucki