Miesięcznik FORBES przygotował Ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu. W kategorii miast od 150 tys. do 299 tys. mieszkańców po raz kolejny Rzeszów zajął 1 miejsce.

Główne wskaźniki, jakie wzięto pod uwagę to: liczba rejestracji nowych spółek (po odjęciu upadłości i wykreśleń z rejestru), liczba zarejestrowanych spółek zagranicznych, saldo migracji spółek (przeniesione do miejscowości minus wyprowadzone z niej) w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców.

Wyniki rankingu zostały opublikowane podczas X Kongresu Regionów, który odbywał się we Wrocławiu w dniach 11 - 12 czerwca 2019 r.