Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

10 października 2019 r. o godz. 18 w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Piotra Wójtowicza NOWE OBRAZY 2016 – 2019.

Piotr Wójtowicz urodził się w 1958 roku w Stalowej Woli. Absolwent PLSP w Jarosławiu. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenbacha i pracowni rysunku prof. Zbyluta Grzywacza. Nauka grafiki w pracowni wklęsłodruku prof. Mieczysława Wejmana. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1983 roku. Uprawia głównie malarstwo i rysunek, zajmuje się także projektowaniem graficznym.

Jest animatorem działań z zakresu kultury plastycznej współpracując jako kurator z galeriami BWA w Krośnie, Piwnicą PodCieniami - galerią Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Galerią Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Podkarpackim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w Rzeszowie. Współpracował także z Krośnieńskim Domem Kultury, obecnie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, wspierając amatorski ruch plastyczny. Inicjował wystawy wybitnych postaci z tego obszaru aktywności artystycznej.

Opracowuje katalogi wystaw, pisze teksty i recenzje o sztuce innych artystów. Od 1983 do 2016 roku był pedagogiem Liceum Plastycznego w Krośnie (wcześniej z siedzibą w Miejscu Piastowym), gdzie przez blisko trzydzieści lat kierował sekcją przedmiotów artystycznych. Uczył rysunku i malarstwa wg autorskiego programu problemowego i dydaktycznego. Juror w przeglądach plastycznych uczniów szkół artystycznych II stopnia, inicjator wystaw utalentowanej młodzieży.

W latach 2005, 2006 prowadził w sekcji studiów zaocznych, pracownię malarstwa w architekturze w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Członek zespołów jurorskich regionalnych i międzynarodowych profesjonalnych konkursów plastycznych. Zorganizował ponad 30 wystaw indywidualnych. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych środowiskowych, ogólnopolskich, zagranicznych. Laureat konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i okręgowych.

Był czterokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1986, 1988, 1996 i 2001. W roku 1999 i 2010 otrzymał Nagrodę Indywidualną I- go stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.