Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Kolejna, jubileuszowa - dziesiąta edycja festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury odbędzie się w dniach 26 - 28 czerwca 2020 r. Do końca grudnia można zgłaszać swoje projekty.

Europejski Stadion Kultury to największy na Podkarpaciu i jeden z najciekawszych festiwali w Polsce, który od początku swojego istnienia, czyli od 2011 roku zapewnia uczestnikom solidną, intensywną dawkę doznań artystycznych. Co wyróżnia ESK spośród innych festiwalu to jego interdyscyplinarny charakter - festiwal łączy elementy różnych dziedzin sztuki.

Od 2013 roku Europejski Stadion Kultury odbywa się w ramach festiwalu Wschód Kultury, integrującego środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy).

Estrada Rzeszowska zaprasza firmy i organizacje pozarządowe do składania ofert na kompleksową realizację projektów artystycznych, które wejdą w skład programu Europejskiego Stadionu Kultury 2020. Projekty muszą uwzględniać zagadnienia związane z krajami Partnerstwa Wschodniego oraz z 10 edycją festiwalu i mogą obejmować działania z zakresu teatru, literatury, muzyki, tańca, fotografii, sztuk wizualnych, filmu, animacji czy performance'u.

Zgłoszenia spełniające wymagania określone w zapytaniu ofertowym, które znaleźć można na stronie www.estrada.rzeszow.pl oraz www.stadionkultury.pl można przesyłać do 31 grudnia 2019 r. (do godz. 12.00), zarówno mailowo jak i pocztą tradycyjną.