W Centrum Szkolenia Policji zakończył się Finał II Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. W ramach konkursu wyłoniono najlepszego oskarżyciela publicznego w Polsce. Asp. szt. Grzegorz Starzyk z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, reprezentujący podkarpacką Policję, w ogólnej klasyfikacji zajął III miejsce.

Konkurs, pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, odbywał się w dniach 18 - 19 listopada. Nadzór nad przebiegiem i organizacją wydarzenia sprawował Komendant Centrum Szkolenia Policji.

Finał konkursu obejmował następujące konkurencje:

  • wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego
  • pisemną analizę akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych:
  • pisemny test wiedzy zawierający 50 zadań testowych zamkniętych, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym.

Po podsumowaniu punktów wszystkich konkurencji na podium stanęli:

I miejsce – asp. szt. Krzysztof Kamiński, KPP w Tomaszowie Mazowieckim (KWP w Łodzi),

II miejsce – asp. Waldemar Ostrowski, KPP w Kluczborku (KWP w Opolu),

III miejsce –asp. szt. Grzegorz Starzyk, KMP w Jarosławiu (KWP w Rzeszowie).

Podczas uroczystości zakończenia konkursu, nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali: insp. Anna Rosół Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kulesza.

Aspirant sztabowy Grzegorz Starzyk, który reprezentował podkarpacką Policję w tym konkursie, to funkcjonariusz  z 13-letnim stażem. Służbę rozpoczął w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał na różnych stanowiskach służbowych. Był dzielnicowym w Posterunku Policji w Pruchniku,  funkcjonariuszem wydziału patrolowo-interwencyjnego, a od 2012 r. asystentem zespołu wykroczeń w jarosławskiej komendzie. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2010 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu kryzysów psychologicznych i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Dzisiaj, jeden z najlepszych oskarżycieli publicznych w Polsce  asp. szt. Grzegorz Starzyk odebrał gratulacje z rąk kom. Jana Wojtowicza, pełniacego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu oraz Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Janusza Szkoły.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!