"Problem przemocy domowej i instytucjonalnej - zwalczanie i zapobieganie” to hasło przewodnie II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się we wtorek w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele podkarpackiej, małopolskiej i ukraińskiej Policji.

Organizatorem konferencji była Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu, Sąd Rejonowy w Jarosławiu przy udziale Zespołu Kuratorskiego Służby Sądowej w Jarosławiu, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Jarosławiu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy instytucjonalnej.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości przez prof. ucz. dr hab. Krzysztofa Rejmana - rektora jarosławskiej uczelni oraz Lucynę Zygmunt Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Przedsięwzięcie to zostało podzielone na dwa panele tematyczne. W pierwszej części zostały omówione  społeczno – prawne aspekty występowania przemocy domowej i instytucjonalnej. Przedstawiono przyczyny i formy przemocy domowej (partnerskiej) jak również fakty i mity na temat przemocy doświadczanej przez kobiety w rodzinie. Prelegenci poruszyli również kwestie agresji i mowy nienawiści we współczesnej rzeczywistości. Druga część konferencji została poświęcona  pracy różnych instytucji, w tym działaniom Policji w zakresie zwalczania i zapobiegania przemocy w rodzinie.

W drugim panelu głos zabrał nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz prof. dr hab. Norbert Pikuła z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którzy przedstawili zagadnienia związane z przestępstwami popełnianymi na szkodę osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Małopolski. Następnie mjr doc. Andrzej Kuntij oraz ppłk dr Vasyl Franchuk z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawili charakterystykę kryminalistyczną przestępstw dotyczących przemocy domowej w świetle ustawodawstwa Ukrainy. Kolejnym prelegentem była kom. Elżbieta Siupik koordynator procedury "Niebieskie Karty" z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W swoim wystąpieniu odniosła się do tendencji obserwowanych w zjawisku przemocy w rodzinie na przestrzeni minionych lat na terenie województwa podkarpackiego. Kolejni prelegenci przedstawili obszary dotyczące pacy z osobami uwikłanymi w przemoc oraz oddziaływań readaptacyjnych z udziałem sprawców.

W konferencji wziął udział kom. Jan Wojtowicz Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu. Omawiane zagadnienia, tematycznie wpisały się w trwającą od 25 listopada międzynarodową kampanię16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”, która zakończy się 10 grudnia, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. 

 

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy spotkania
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy spotkania
 • uczestnicy spotkania
 • uczestnicy spotkania
 • uczestnicy spotkania
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy spotkania
 • uczestnicy spotkania
 • uczestnicy spotkania
 • uczestnicy konferencji