Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas zbliżających się ferii zimowych to temat posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu 8 stycznia br. przewodniczyła Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz. Policję reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Zbigniew Sowa.

Od 13 stycznia do 23 lutego br. w naszym kraju odbywać się będą ferie zimowe, które zostały podzielone na cztery turnusy. W województwie podkarpackim rozpoczną się w pierwszym przewidzianym terminie, czyli 13 stycznia i potrwają do 26 stycznia br.  W związku z tym Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz przekazała podległym służbom i inspekcjom zalecenia w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa osobom wypoczywającym i przemieszczającym się przez teren naszego województwa.

Po posiedzeniu Zespołu odbyło się spotkanie z lokalnymi mediami, w którym wzięli udział Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Zbigniew Sowa, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor oraz naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR Krzysztof Szczurek

Więcej informacji na temat posiedzenia Zespołu i poruszanych zagadnień na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

  • Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
    Zdjęcie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
  • Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
    Zdjęcie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
  • Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
    Zdjęcie: Podkarpacki Urząd Wojewódzki