W dniach od 8 do 10 stycznia  2020 roku na zbiorniku  wodnym „Żwirownia” w Rzeszowie odbyły się ćwiczenia  z ratownictwa lodowego. 
Po krótkim wstępie przećwiczono praktyczne techniki ratowania osób tonących przy wykorzystaniu różnych metod i sprzętu.

tekst i zdjęcia: JRG 2 Rzeszów