Polskie Radio Rzeszów wychodząc naprzeciw potrzebom edukacji domowej proponuje kilka form aktywizacji uczniów szkół podstawowych i średnich.

„Twórz Radio z domu” to projekt, który umożliwia uczniom czynny udział w tworzeniu Radia poprzez prezentacje swojej twórczości w obszarze kultury. Jednocześnie jest to akcja mająca na celu uaktywnić kreatywność dzieci i młodzieży, rozwijać ich zainteresowania oraz dać możliwość pokazania swojej twórczości na falach Polskiego Radia Rzeszów.

Organizatorzy zachęcają uczniów do nadsyłania drogą mailową nagrań audio prezentujących twórczość: słowno-muzyczną, autorską interpretację tekstów dramatycznych dostępnych na stronie www.radio.rzeszow.pl oraz własne teksty mające charakter słuchowiska.

Regulamin akcji znajduje się na stronie: radio.rzeszow.pl.