Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

10 hektarów może mieć park na prawym brzegu Wisłoka w Rzeszowie. Pełniący obowiązki prezydenta miasta Marek Bajdak zapowiedział, że ogłosi konkurs na zagospodarowanie tych terenów. Chodzi o obszar o długości około kilometra i szerokości blisko 100 metrów. Przestrzeń do rekreacji miałaby powstać obok zaplanowanej już zabudowy mieszkalnej. W środę (24 marca) w ratuszu odbyło się robocze spotkanie z przedsiębiorcami, którzy na tych terenach chcą realizować swoje inwestycje. Zadeklarowali oni chęć współpracy z miastem i współfinansowanie budowy terenów rekreacyjnych.

Spotkanie z deweloperami odbyło się z inicjatywy wojewody Ewy Leniart, która zwróciła się do pełniącego obowiązki prezydenta Marka Bajdaka z prośbą o podjęcie szybkich działań, prowadzących do powstania nowego parku pomiędzy mostem zamkowym a zaporą. W to zadanie zaangażowało się również rzeszowskie Stowarzyszenie Architektów Polskich. O rezultatach rozmów była mowa na konferencji prasowej.

- Jestem przekonany, że otwieramy nowy rozdział w relacjach miasta z inwestorami – mówił pełniący obowiązki prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak – Dziękuję pani wojewodzie za impuls do tych działań. Z rozmów prowadzonych z deweloperami wynika jasno, że wiedzą już, że Rzeszów wszedł w nową fazę i ta polityka architektoniczna musi się zmienić. Jestem przekonany, że wspólnie uda nam się osiągnąć porozumienie.

Marek Bajdak poinformował, że deweloperzy, którzy chcą realizować inwestycje na prawym brzegu Wisłoka, są gotowi współfinansować budowę miejskiej przestrzeni do wypoczynku.

- To współfinansowanie jest jeszcze omawiane, deweloperzy zadeklarowali, że przekażą działki potrzebne do powstania parku na rzecz miasta, albo wykonają prace w nowym parku – dodaje Marek Bajdak.

Wojewoda Ewa Leniart podkreślała z kolei, że miasto musi się rozwijać, ale musi także gwarantować przestrzeń zieloną, rekreacyjną.

- Prowadzimy dobry, konstruktywny dialog z deweloperami i jest szansa, że tereny, które od dziesiątek lat służyły mieszkańcom Rzeszowa do wypoczynku, nadal będą pełniły taką funkcję, choć zapadły już decyzje o budowie bloków na tym obszarze – mówiła wojewoda Ewa Leniart.

Konkurs na park zostanie ogłoszony w kwietniu, a środki na jego sfinansowanie, 60 tys. złotych, są zabezpieczone w budżecie miasta. Pełniący obowiązki prezydenta miasta Rzeszowa Marek Bajdak powiedział również, że do komisji konkursowej chce zaprosić uznanych architektów przestrzeni publicznej.

- Ja nie widzę w centrum miasta innej tak dużej przestrzeni o powierzchni 10 hektarów, żeby taką inwestycję zrealizować. Jestem przekonany, że mieszkańcy chętnie skorzystają z odpoczynku w tym miejscu – dodał prezydent Marek Bajdak.

Propozycja zagospodarowania terenów nad Wisłokiem została przedstawiona do konsultacji rzeszowskiemu Stowarzyszeniu Architektów Polskich. W przekazanym stanowisku jego prezes, Piotr Rzeźwicki napisał:

- Od wielu lat jako środowisko architektów i urbanistów Rzeszowa wskazujemy na konieczność systemowego podejścia do zagadnienia zabezpieczenia bulwarów Wisłoka oraz polityki dotyczącej zieleni wysokiej.

Rzeszowscy architekci podkreślają także w swoim stanowisku, że bulwary powinny stanowić „kręgosłup” komunikacyjny wpleciony w sieć drogową miasta oferując takie atrakcje jak np. przystanie kajakowe, mini plaże, promenady czy małą gastronomię.