Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Rzeszów, Wielkanoc 2021

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Rzeszowa

Na okoliczność Świąt Wielkanocnych proszę Państwa o przyjęcie serdecznych życzeń, by ten szczególny czas upłynął pod znakiem refleksji dotyczących najważniejszych tajemnic wiary chrześcijańskiej, jak również radości związanej z fenomenem nowego życia i odnawiania się przyrody po zimowym spoczynku.

Dzisiaj, gdy nadal trwa pandemia koronawirusa, czas świąteczny skłania także do przemyślanego postępowania, w trosce o zdrowie własne oraz bliższej i dalszej rodziny. Pragnę zatem wyrazić przekonanie, że podobnie jak było do tej pory, wykażą się Państwo odpowiedzialnością i zastosują się – w imię dobra wspólnego – do zalecanych przez władze zachowań, środków ostrożności i czasowych obostrzeń. Wierzę również, że znajdą Państwo bezpieczny sposób okazywania ludzkiej solidarności i niesienia pomocy osobom znajdującym się w potrzebie, zwłaszcza starszym, niepełnosprawnym i samotnym.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego przynoszą niezmiennie olbrzymią dawkę nadziei na lepsze jutro. Niech ta nadzieja będzie także Państwa udziałem – w ten wielkanocny czas, a potem każdego dnia.

Z poważaniem

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Rzeszowa

Marek BAJDAK