Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Dziś w południe, w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie, nowi funkcjonariusze złożyli rotę ślubowania. Odbierając legitymacje z rąk inspektora Dariusza Matusiaka, wzięli na siebie obowiązki i trudy związane z policyjną służbą.

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składa każdy przyjmowany do służby funkcjonariusz.

Młodzi policjanci, którzy złożyli dzisiaj ślubowanie w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie odebrali legitymacje z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, insp. Dariusza Matusiaka.

Po odbyciu szkolenia podstawowego, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa, taktyk i technik interwencji oraz doskonalenia strzeleckiego, policjanci rozpoczną służbę w oddziale prewencji w podrzeszowskim Zaczerniu.

 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Nowi funkcjonariusze po lewej. Po prawej poczet sztandarowy KWP w Rzeszowie. Na środku Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak wraz z kadrą kierowniczą.
 • Nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania w auli Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie
 • Nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania w auli Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Nowo przyjęci policjanci ślubują przed sztandarem.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak
 • Nowo przyjęci policjanci ślubują przed sztandarem.
 • Nowo przyjęci policjanci ślubują przed sztandarem. Na drugim planie, na środku Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak wraz z kadrą kierowniczą.
 • Nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania w auli Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Na środku Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak wraz z kadrą kierowniczą.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak, w tle kadra kierownicza.
 • Nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania w auli Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie, stoją frontem do pocztu sztandarowego.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak wręcza legitymacje służbowe nowo przyjętemu policjantowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak wręcza legitymacje służbowe nowo przyjętemu policjantowi.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak przy mikrofonie.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak przy mikrofonie. Na drugim planie kadra kierownicza.
 • Nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania w auli Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie
 • Po lewej Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak przy mikrofonie. Po prawej nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania w auli Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Na środku, w dalszym planie poczet sztandarowy KWP w Rzeszowie.
 • Nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania w auli Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie
 • Po prawej Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak, po lewej Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie insp. Jacek Maślanka. Na pierwszym planie płat sztandaru KWP w Rzeszowie.
 • Nowo przyjęci policjanci wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie insp. Dariuszem Matusiakiem oraz Dowódcą Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie insp. Jackiem Maślanką.