Marek Bajdak, pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa, podjął kolejne decyzje dotyczące zawieszenia WZ-tek czyli postępowań o wydanie warunków zabudowy. Łącznie wydział architektury zawiesił już 27 takich postępowań na terenach zielonych. Prezydent podjął także decyzje dotyczące dwóch inwestycji wielorodzinnych przy ul. Podwisłocze w Rzeszowie.

Decyzje dotyczące os. Nowe Miasto

Pierwsza inwestycja dotyczy terenu, gdzie w przeszłości funkcjonował sklep „Jedynka”. Inwestor wystąpił tam o warunki zabudowy na zespół dwóch budynków wielorodzinnych wraz z częścią handlowo-usługowo-biurową, podziemnymi garażami, parkingami wraz z zagospodarowaniem terenu, zjazdami z dróg publicznych.

- Inwestor nie otrzymał z wydziału architektury decyzji o warunkach zabudowy, gdyż nie posiadał wszystkich wymaganych do wydania takiej decyzji dokumentów – tłumaczy prezydent Marek Bajdak.
Prezydent umorzył także postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla innej inwestycji przy ul. Podwisłocze na os. Nowe Miasto, obok Szkoły Podstawowej nr 23. Chodzi również o budynek wielorodzinny wraz z częścią handlowo-biurową, podziemnymi garażami i parkingami. Powodem umorzenia decyzji było przyjęcie dla tego obszaru w lutym 2020 roku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zawieszone WZ-tki

Prezydent zawiesił łącznie już 27 postępowań o wydanie WZ-tek na 18 ulicach Rzeszowa. WZ-tki zostały zawieszone m.in. na ul. Spacerowej, Podwisłocze, Bałtyckiej, Marcina Filipa, Słocińskiej, Załęskiej, Partyzantów, Nadbrzeżnej. Zawieszone postępowania dotyczą zarówno zabudowy wielorodzinnej jak i domów w zabudowie szeregowej czy budynków usługowych i produkcyjnych.

Jedna z ostatnich zawieszonych WZ-tek dotyczy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Spacerowej. Podstawą prawną do podjęcia tej oraz innych decyzji w sprawie zawieszenia WZ-tek był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał, że jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, co do którego istnieje obowiązek sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, to takie postępowanie administracyjne należy zawiesić do momentu sporządzenia planu. Obszarem, na którym należy sporządzić MPZP są między innymi tereny zielone, które zaliczane są do terenów o charakterze publicznym.