Komendant wojewódzki Policji był jednym z głównych gości Święta Samorządu Terytorialnego. Inspektor Dariusz Matusiak w swoim wystąpieniu zaprezentował kierunki współdziałania Policji z jednostkami samorządu terytorialnego na Podkarpaciu. Uroczystości były też okazją do podziękowania za wspólne przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Uroczysta sesja odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce.

Wzięli w niej udział przede wszystkim podkarpaccy samorządowcy różnych szczebli: starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie i radni. Wśród gości nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej, także służb mundurowych. Gospodarzem był Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl - Przewodniczący Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

Podkarpacką Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak. Komendant podczas konferencji przedstawił obszary, w jakich odbywa się współpraca pomiędzy Policją a jednostkami samorządu terytorialnego. Przypomniał, że wspólne zadania Policji i samorządu dotyczą w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, zapewnienia porządku publicznego oraz współdziałania w zabezpieczaniu zdarzeń kryzysowych.

Spotkanie z samorządowcami było też okazją do zaprezentowania działań Policji, które służą jej zbliżeniu ze społeczeństwem. To między innymi zwiększenie roli dzielnicowego, utworzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacji "Moja komenda". Komendant zaprezentował też działania profilaktyczne, jakie na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży, ale też bezpieczeństwa w ruchu drogowym podejmują podkarpaccy policjanci.

Ważne znaczenie ma też przywracanie posterunków Policji. W ostatnich latach reaktywowano w województwie podkarpackim 13 posterunków. Dwa kolejne, w Grębowie i Świlczy zostaną otworzone w najbliższym czasie. Na działkach przekazanych przez samorządy wybudowane zostały nowe policyjne obiekty, jak choćby siedziby komend powiatowych w Łańcucie, Lesku i Jaśle. Już wkrótce ruszy budowa nowej siedziby KP II w Rzeszowie.

Insp. Matusiak podziękował za wsparcie finansowe, jakiego udzieliły jednostki samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Od 2017 r. suma środków przekazanych na Fundusz przekroczyła 10 milionów złotych. Przeznaczono je m.in. na zakup radiowozów i sprzętu, remont jednostek Policji i służby ponadnormatywne.

W konferencji wziął udział również nadinspektor w stanie spoczynku Henryk Moskwa, do niedawna pełniący funkcje Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Występując, wyraził wdzięczność wszystkim samorządom, które w czasie, gdy kierował podkarpacką Policją wspierały jej działania.

Obaj Komendanci, wspólnie wręczyli Marszałkowi Województwa Podkarpackiego okolicznościowy grawerton.

 

Więcej o obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego na stronie podkarpackie.pl

Foto: podkarpackie.pl