Po raz pierwszy w Rzeszowie odbędzie się wydarzenie muzyczne pod hasłem „Noc Muzyki w rzeszowskich Świątyniach”, które obejmuje trzy koncerty muzyki kameralnej odbywające się podczas jednego wieczoru. Projekt realizowany będzie w trzech rzeszowskich świątyniach: kościele farnym, oo. Bernardynów i oo. Dominikanów.

Podczas koncertu zaprezentowane zostaną dzieła muzyki kameralnej, pochodzące z rożnych epok. Organizatorem jest Stowarzyszenie MUSICUS Kameraliści Rzeszowscy.

Patronat nad imprezą objęli: Biskup Diecezji Rzeszowskiej i Prezydent Miasta Rzeszowa.

19 czerwca 2021 r.

Kościół oo. Bernardynów, godz. 19.00

LE PERLE DEL BAROCCO

Magdalena Margańska - Dec - flet
Szymon Naściszewski - skrzypce
Andrzej Zawisza- klawesyn

ARSO ENSEMBLE:
Robert Naściszewski - skrzypce
Regina Szlachta - skrzypce
Piotr Gajda - altówka
Anna Naściszewska - wiolonczela
Sławomir Ujek – kontrabas

Adam Głaczyński - słowo

W programie: G.F. Haendel, J.S. Bach, C.Ph.E. Bach

Kościół farny, godz. 20.30

LA CANZONE NOTTURNA

CRACOW BRASS QUINTET:
Bartosz Gaudyn - trąbka
Piotr Nowak - trąbka
Paweł Dziewoński - waltornia
Paweł Cieślak - puzon
Jakub Urbańczyk – tuba

Adam Głaczyński - słowo

W programie: J. Pachelbel, G.F. Haendel, J.S. Bach

Kościół oo. Dominikanów, godz. 22.00

AVE MARIA

Katarzyna Liszcz - Starzec - sopran
Szymon Naściszewski - skrzypce

ARSO ENSEMBLE:
Robert Naściszewski – skrzypce
Orest Telwach – skrzypce
Piotr Gajda – altówka
Anna Naściszewska – wiolonczela
Sławomir Ujek - kontrabas

Adam Głaczyński - słowo

W programie: W.A. Mozart, F. Schubert, G. Verdi, J. Massenet, S. Rachmaninow

Dofinansowano z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.