Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Wśród 20 nominowanych inwestycji polskich samorządów znalazło się przedsięwzięcie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie (w ramach projektu: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I)”.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne ma za zadanie wskazanie skali inwestycji komunalnych i ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców. Oceny zgłoszeń wraz redakcją dokonuje Rada Konsultacyjna – zasiadają w niej doświadczeni samorządowcy, ekonomiści, menedżerowie, eksperci i urzędnicy. W ramach konsultacji zostanie ostatecznie wybranych do 10 zwycięskich inwestycji prowadzonych przez samorządy lub podmioty, w których mają one udziały, ewentualnie realizowanych przez spółki, które wykonują zadania władzy lokalnej, np. w zakresie gospodarki komunalnej. Tegoroczna edycja konkursu dotyczy inwestycji oddanych do użytku w 2020 r. lub zrealizowanych w co najmniej 50 proc. na dzień 31 grudnia 2020 r.

Czytelnicy serwisu PortalSamorzadowy.pl mogą wskazać swojego faworyta wśród nominowanych inwestycji. Głosowanie jest niezależne i nie ma wpływu na wybór Rady Konsultacyjnej.

https://bit.ly/TopInwestycje2021

Zwycięskie samorządy odbiorą nagrody podczas uroczystej gali w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 rok

 

Głosowanie internetowe zakończy się 12 września 2021 r. o godz. 9.00.