Informujemy, iż w dniu 28 lipca br. Stowarzyszenie ROF (lider ww. projektu) opublikowało na swojej stronie internetowej (https://rof.org.pl/listy-uczestnikow-projektu-wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/) listy rankingowe dla wniosków złożonych przez mieszkańców w ramach II naboru uzupełniającego do ww. projektu, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową. Z terenu Miasta Rzeszowa zostały zakwalifikowane wszystkie wnioski złożone w tym naborze, tj. 30 beneficjentów.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naboru.