Podczas Uroczystego Apelu, przed budynkiem Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim, nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Policji Państwowej. Tablica poświęcona jest siedmiu policjantom, pochodzącym z gminy Głogów Małopolski i Świlczy, zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku w Kalininie. Ich ciała spoczywają na policyjnej nekropoli w Miednoje.

Tablica upamiętnia siedmiu policjantów Policji Państwowej II Rzeczpospolitej z ziemi głogowskiej. Posterunkowy Jan Brydak, posterunkowy Andrzej Czyż, posterunkowy Marcin Frącz, przodownik Stanisław Heine, starszy posterunkowy Franciszek Kott, starszy posterunkowy Andrzej Kryda, starszy posterunkowy Ludwik Osiniak - wiosną 1940 roku zostali zamordowani przez NKWD w Kalininie. Ciała bohaterów spoczywają na policyjnej nekropoli w Miednoje.

Inicjatorem tablicy upamiętniającej zamordowanych policjantów Policji Państwowej był Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim podinsp. Waldemar Jędrzejewski. Biografie policjantów, informacje, gdzie służyli i gdzie zostali zamordowani, na podstawie materiałów z IPN, przygotował Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Małopolskim dr Robert Borkowski. Tablicę ufundował samorząd Miasta i Gminy Głogów Małopolski.

Oficjalne odsłonięcie memorialnej tablicy nastąpiło wczoraj podczas Uroczystego Apelu przed budynkiem Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim, z udziałem asysty honorowej i pocztów sztandarowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej z Głogowa Małopolskiego oraz Związku Strzeleckiego "Strzelec". Wzięli w nim udział Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor Dariusz Matusiak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Naczelnik Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie dr Piotr Szopa, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie inspektor Bogusław Kania, Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, przedstawiciel starosty rzeszowskiego, radni gminy, przedstawiciele lokalnych władz, instytucji, stowarzyszeń lokalnych i policyjnych oraz młodzież szkolna.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie przez dowódcę uroczystości i przywitanie komendanta z policjantami asysty honorowej. Następnie podczas hymnu państwowego, poczet flagowy wciągnął na maszt Flagę Państwową.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak przywitał zaproszonych gości. W wystąpieniu komendant podkreślił, że postawa życiowa i poświęcenie upamiętnionych funkcjonariuszy Policji Państwowej, musi być przykładem i drogowskazem postępowania dla ich następców, współczesnych policjantów oraz młodego pokolenia. Następnie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia dokonali Stanisława Żeglicka - siostrzenica jednego z upamiętnionych policjantów - posterunkowego Ludwika Osiniaka, Burmistrz Głogowa Małopolskiego i Komendant Miejski Policji w Rzeszowie. Tablicę poświęcił kapelan podkarpackich policjantów ks. kanonik Marek Buchman.

Następnie odczytany został apel poległych, po którym asysta oddała salwę honorową, a przybyli goście złożyli wieńce pod tablicą.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Kultury w Głogowie Małopolskim. Goście mieli okazję obejrzeć przygotowaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wystawę o historii Policji Państwowej na terenie obecnego województwa podkarpackiego. Wygłoszono referaty na temat etosu służby Policji oraz zagłady policjantów w obozach NKWD w 1940 roku.

Podczas uroczystości wręczono medale związków zawodowych policjantów i stowarzyszeń policyjnych. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor Dariusz Matusiak odebrał medal zasłużony dla Miasta Głogów Małopolski im. Krzysztofa Głowy.

Na zakończenie goście obejrzeli koncert przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej w Głogowie Małopolskim.