I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisław Sekuła oraz Komendant Powiatowy Policji w Mielcu podinsp. Tomasz Grazda wraz z przedstawicielami innych służb, Prezydentem Miasta Mielca i osobami współpracującymi z żołnierzami 82 Dywizji Powietrznodesantowej spotkali się podczas uroczystego pożegnania amerykańskich żołnierzy. Przedstawiciele strony amerykańskiej dziękowali służbom oraz władzom miasta, za współpracę pomiędzy mieleckim społeczeństwem, a żołnierzami.

Policjanci przyjęli zaproszenie na pożegnalne spotkanie zorganizowane przez przedstawicieli 82 Dywizji Powietrznodesantowej stacjonującej od kilku miesięcy na terenie mieleckiego lotniska. W spotkaniu udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Stanisław Sekuła, Komendant Powiatowy Policji w Mielcu podinsp. Tomasz Grazda, Naczelnik Wydziału Prewencji mieleckiej jednostki kom. Bartosz Gracz, a także przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Mielec. W spotkaniu wziął również udział Komendant Powiatowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu mł. bryg. Łukasz Kapionos oraz Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski.

Przedstawiciele 82 Dywizji Powietrznodesantowej wraz z żołnierzami dziękowali służbom oraz władzom miasta za partnerstwo, pomoc, liczne wspólne ćwiczenia i umocnienie współpracy pomiędzy żołnierzami, a mielecką społecznością.

  • zdjęcie grupowe, na fotografii policjanci , amerykańscy żołnierze i inne służby oraz goście biorący udział w spotkaniu
  • na fotografii Komendant Powiatowy Policji w Mielcu odbiera podziękowania od amerykańskich żołnierzy
  • zdjęcie grupowe, na fotografii policjanci , amerykańscy żołnierze i inne służby oraz goście biorący udział w spotkaniu
  • zdjęcie grupowe, na fotografii policjanci , amerykańscy żołnierze i inne służby oraz goście biorący udział w spotkaniu
  • zdjęcie grupowe, na fotografii policjanci , amerykańscy żołnierze i inne służby oraz goście biorący udział w spotkaniu
  • komendant wojewódzki, komendant powiatowy oraz naczelnik prewencji KPP <a href=Mielec na fotografii z przedstawicielką amerykańskich żołnierzy" />