O kwestiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych w naszym województwie rozmawiali dziś członkowie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po posiedzeniu odbyło się spotkała z przedstawicielami mediów lokalnych. Uczestniczył w nim także Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak.

Mając na uwadze potrzebę bezpiecznego i sprawnego przeprowadzenia egzaminu maturalnego, odbyło się dzisiaj posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Miało ono na celu wyczulenie organów prowadzących i dyrektorów szkół na ewentualne zagrożenia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg egzaminu maturalnego. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart zapewniła, że wszystkie służby są w pełnej gotowości i będą robić wszystko, aby egzamin przebiegł terminowo i bez zakłóceń.

W posiedzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak. Na spotkaniu z mediami podkreślił, że priorytetowym działaniem Policji, jak co roku, jest zapewnienie bezpieczeństwa zdającym. Jednym ze zdiagnozowanych zagrożeń są kaskadowe zgłoszenia ładunków wybuchowych w siedzibach tych jednostek, w których egzaminy są przeprowadzane, w związku z tym zostały wypracowane odpowiednie procedury postępowania. Komendant zaznaczył, że w czasie trwania egzaminów do służby zostanie delegowana jak największa liczba funkcjonariuszy z pionów patrolowych. W gotowości będą także policjanci o specjalności minersko-pirotechnicznej po to, by przy ewentualnych zgłoszeniach skrócić czas reakcji.

Więcej informacji na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

  • Konferencja o kwestiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych w naszym województwie rozmawiali dziś członkowie Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. Uczestnicy konferencji
  • Konferencja o kwestiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych w naszym województwie rozmawiali dziś członkowie Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. Uczestnicy konferencji
  • Konferencja o kwestiach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych w naszym województwie rozmawiali dziś członkowie Wojewódzkiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego. Uczestnicy konferencji