Podkarpacka Policja wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, realizuje działania profilaktyczne pod nazwą "Alkohol - ograniczona dostępność". W ramach tej akcji sprawdzane są miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Alkohol stanowi szczególne zagrożenie dla młodych ludzi. Niejednokrotnie jest przyczyną wypadków, źródłem patologii społecznych i przestępczości. Dlatego ważne jest ograniczanie jego dostępności dla osób małoletnich.

W ostatnich dniach sierpnia, policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Sanoku i Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wspólnie z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie prowadzili działania na terenie powiatów sanockiego i krośnieńskiego. Sprawdzali placówki handlowe i gastronomiczne w zakresie przestrzegania prawa wynikającego z przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W ramach działań odwiedzili 28 punktów sprzedaży i podawania alkoholu, w tym 10 lokali gastronomicznych. W 4 placówkach stwierdzono brak uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu. Podczas działań policjanci prowadzili ze sprzedawcami i pracownikami lokali rozmowy profilaktyczne na temat obowiązujących przepisów prawa. Przekazywali także materiały edukacyjno-informacyjne oraz opracowane i wydrukowane na potrzeby akcji tabliczki informacyjne. Zakup oraz druk materiałów sfinansowany został dzięki środkom przekazanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Działania "Alkohol - ograniczona dostępność" prowadzone były od 28 sierpnia do 1 września br., przez wszystkie jednostki Policji na terenie województwa podkarpackiego. Akcja realizowana jest wspólnie z przedstawicielami Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy wyciągane są konsekwencje prawne. Przedsiębiorcy naruszający prawo mogą stracić zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Kolejna edycja działań zaplanowana jest na październik br.

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie

 • Plakat kampanii „Alkohol- ograniczona dostępność”, oraz funkcjonariusze kontrolujący placówki handlowe
 • Plakat kampanii „Alkohol- ograniczona dostępność”, oraz funkcjonariusze kontrolujący placówki handlowe
 • Plakat kampanii „Alkohol- ograniczona dostępność”, oraz funkcjonariusze kontrolujący placówki handlowe
 • Plakat kampanii „Alkohol- ograniczona dostępność”, oraz funkcjonariusze kontrolujący placówki handlowe
 • Plakat kampanii „Alkohol- ograniczona dostępność”, oraz funkcjonariusze kontrolujący placówki handlowe
 • Plakat z wizerunkiem dziecka i napisy: Alkohol? Dorośnij! Nieważne, na ile wyglądasz Nie ważne na ile le się czujesz. Ważne, co mówi Twój dowód osobisty. Alkohol wyłącznie dla pełnoletnich. Art. 15. Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.
  Plakat kampanii