Kolbuszowska policjantka wzięła udział w konferencji pn. „Interdyscyplinarne wsparcie dziecka w rodzinie uwikłanej w przemoc domową”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji zajmującej się problematyką przemocy w rodzinie. Jednym z prelegentów była st. asp. Beata Chmielowiec, która m.in. omówiła procedury współpracy Policji z pracownikiem socjalnym.

Przemoc domowa, to problem, który dotyka wiele rodzin na terenie naszego powiatu. Bardzo często jej ofiarami tej przemocy są dzieci. O ryzyku występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka oraz o tym jaki wpływ uzależnienie rodzica może mieć jak życie dzieci - rozmawiali eksperci na konferencji, która odbyła się w poniedziałek w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.

Organizatorem spotkania, była Gmina Kolbuszowa oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. W trakcie konferencji głos zabrali: przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej, socjolog, pedagog oraz specjalista terapii uzależnień. Do udziału w konferencji zaproszono również st. asp. Beatę Chmielowiec – asystenta ds. prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii, a także koordynatora ds. przemocy domowej w KPP w Kolbuszowej.

Funkcjonariuszka podczas wystąpienia omówiła procedury postępowania Policji we współpracy z pracownikiem socjalnym, w ramach zapewnienia ochrony dziecku w rodzinie uwikłanej w przemoc domową. Zwróciła uwagę na trudności z jakimi w tym aspekcie spotykają się funkcjonariusze i przedstawiciele innych służb podejmujących czynności w ramach przeciwdziałania przemocy domowej.

Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele placówek oświatowych oraz ośrodków pomocy społecznej z powiatu kolbuszowskiego.

  • na zdjęciu policjantka z mikrofonem, z przodu siedzący ludzie
  • na zdjęciu policjantka z mikrofonem, z przodu siedzący ludzie
  • na zdjęciu przemawiający Burmistrz, w tle siedzące kobiety, w tym policjantka