75 rocznica podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i ustanowiony na pamiątkę tego wydarzenia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, stały się pretekstem do inauguracji współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie a Europejskim Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie koło Dębicy. Z tej okazji, dla policjantów garnizonu podkarpackiego, zorganizowano seminarium poświęcone m.in. znaczeniu stereotypów w ocenie współczesności.

ECPiP jest palcówką muzealno-edukacyjną, działa przy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Jej integralną część stanowi Ekspozycja Historyczno-Dydaktyczna przy Górze Śmierci w Paszczynie, miejscu kaźni więźniów pobliskiego hitlerowskiego obozu pracy.

8 grudnia br. grupa policjantów z podkarpackich komend wzięła udział w warsztatach tematycznych. Marian Matkowski i Łucja Szumańska poruszyli tematykę znaczenia stereotypów w ocenie współczesności - „Jak Cię widzą, tak Cię piszą oraz praw człowieka w otaczającym nas świecie - „Nie wolno zostawiać świata takim jakim jest”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie - mł. insp. Pawła Międlara oraz Monikę Marchwiany.

Podsumowaniem zajęć było zwiedzenie ekspozycji na terenie byłego obozu w Paszczynie.

Spotkanie w ECPiP, poprzez spojrzenie w historię, pozwala uzmysłowić przyczyny i skutki postaw nienawiści, pogardy, wykluczenia. Historia tego miejsca, uświęconego krwią niewinnych ludzi, obrazuje proces od pozornie niewinnej separacji po zbrodnicze zachowania.

Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 • Szkolenie dla policjantów garnizonu podkarpackiego
 • Szkolenie dla policjantów garnizonu podkarpackiego
 • szkolenie policjantów
 • Szkolenie dla policjantów garnizonu podkarpackiego
 • Szkolenie dla policjantów garnizonu podkarpackiego
 • Szkolenie dla policjantów garnizonu podkarpackiego
 • Szkolenie policjantów garnizonu podkarpackiego
 • szkolenie policjantów
 • Szkolenie policjantów garnizonu podkarpackiego
 • Szkolenie policjantów garnizonu podkarpackiego
 • Szkolenie policjantów garnizonu podkarpackiego
 • Szkolenie policjantów garnizonu podkarpackiego