Licealiści z Dynowa w ramach Erasmus+ odkrywają Słowenię
Młodzi ekolodzy z naszego miasta wracają z inspirującej podróży po Słowenii. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie spędzili osiem dni, uczestnicząc w międzynarodowym projekcie Erasmus+ “Youth Care4climate”, gdzie zgłębiali tematykę ekologii, zrównoważonego rozwoju i wpływu klimatu na społeczeństwo. To wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń i poznawania kultur przez pryzmat ekologicznej odpowiedzialności.
  1. Uczestnicy projektu mieli szansę na rozwijanie swojej wiedzy na temat ekologii poprzez warsztaty i prezentacje.
  2. Wymiana młodzieży skupiała się na zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności oraz wpływie klimatu na migracje i turystykę.
  3. Młodzi ludzie z Polski, Słowenii, Bułgarii, Grecji i Francji dzielili się doświadczeniami, tworząc międzynarodową platformę dialogu.
  4. Wizyta w Zakładzie Gospodarki Odpadami w regionie Pomurje podkreśliła znaczenie recyklingu, z Słowenią jako europejskim liderem w tej dziedzinie.

Projekt “Youth Care4climate” to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy, ale także szansa na zrozumienie, jak ważna jest międzynarodowa współpraca w dziedzinie ekologii. Uczniowie z naszego miasta wrócili z podróży nie tylko z nowymi umiejętnościami, ale również z inspiracją do działania na rzecz lepszego jutra. Podczas wyjazdu, uczestnicy z różnych krajów mogli nie tylko dzielić się swoimi doświadczeniami, ale także poznawać odmienne kultury przez pryzmat wspólnych wyzwań ekologicznych.

Wizyta w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Pomurje była jednym z punktów programu, który szczególnie zapadł w pamięć uczestnikom. Obserwując, jak efektywnie można zarządzać odpadami i dążyć do minimalizacji ilości śmieci trafiających na wysypiska, młodzi ludzie zyskali konkretne przykłady dobrej praktyki, które mogą być inspiracją do działań w ich własnych społecznościach.

Podróż ta pokazała, że młode pokolenie ma ogromny potencjał w dziedzinie ochrony środowiska i że międzynarodowa współpraca może przynosić realne korzyści dla naszej planety. To ważne, aby dalej wspierać takie inicjatywy, które pozwalają młodym ludziom zdobywać wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia zrównoważonej przyszłości.


Opierając się na: Powiat Rzeszowski