Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się szkolenie kierowników dzielnicowych oraz koordynatorów procedury „Niebieskie Karty”. Podczas spotkania omówiono rolę dzielnicowego jako wiodącego w realizacji działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozpoczynając szkolenie podinsp. Krzysztof Piskor – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie podkreślił rolę koordynatorów procedury „Niebieskie Karty” oraz kierowników dzielnicowych w zakresie nadzoru nad działaniami policjantów w obszarze przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Następnie kom. Elżbieta Siupik z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie omówiła  tendencje zachodzące w zjawisku przemocy w rodzinie, a także spostrzeżenia dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty” w 2018 r. Funkcjonariuszka przypomniała również zadnia spoczywające na Policji w związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Następnie głos zabrali funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Rzeszowie: podinsp. Waldemar Nycz oraz asp. szt. Tomasz Podlesiecki. Policjanci przedstawili  uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne w obszarze realizacji przez jednostki Policji woj. podkarpackiego procedury „Niebieskie Karty”.

Uczestnikom spotkania udostępniono również materiały dotyczące szkolenia organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pn. „Akademia Bezpiecznego Człowieka”. Podczas spotkania poruszono również temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w obszarze zagrożeń związanych z oglądaniem pornografii.

Szkolenie było okazują do wymiany informacji pomiędzy jednostkami Policji oraz wypracowania wspólnych rozwiązań na rzecz osób dotkniętych przemocą.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.