Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje bezpłatne Wieczorowe Studium Rysunku z zakresu pełnego aktu. Zaprasza tegorocznych maturzystów liceów ogólnokształcących, plastycznych oraz zawodowych, którzy myślą o studiowaniu na kierunku artystycznym. 

Program zajęć obejmuje studium rysunkowe postaci ludzkiej – pełnego aktu. W trakcie ćwiczeń uczestnik nabywa umiejętności wykonywania rysunku studyjnego oraz sporządzania szkiców rysunkowych postaci ludzkiej - aktu. Obserwacja konstrukcji, struktury, kierunków i proporcji ludzkiego ciała oraz umiejętność rysunkowego ich uchwycenia, przyczynia się do wykształcenia szczególnej świadomości formy, co jest bardzo pomocne w artystycznym rozwoju osoby, pragnącej studiować na kierunku o profilu plastycznym. W czasie zajęć uczestnik nabywa również umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami rysunkowymi: rysunek ołówkiem, węglem, rysunek tuszem.

Zajęcia będą odbywać się we wtorki w godzinach 17 - 20 w budynku A2 UR, ul. Kopisto 2a, sala nr 41. Poprowadzą je dr hab. Jacek Balicki prof. UR oraz mgr Marek Haba.

Szczegółowe informacje: http://www.ws.ur.edu.pl/home/zakladki/aktualnosci3/34877,bezplatne-wieczorowe-studium-rysunku-z-zakresu-pelnego-aktu.html