W czwartek w ramach akcji pod nazwą „Bezpieczny Senior” policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie oraz Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie przeprowadzili zajęcia warsztatowe z seniorami z powiatu krośnieńskiego. Funkcjonariusze opowiadali uczestnikom między innymi o sposobach unikania zagrożeń, sytuacjach kryzysowych, podstawowych elementach samoobrony i zasadach udzielania pomocy przedmedycznej. A wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych.

Podkarpacka Policja prowadzi program profilaktyczny pod nazwą „Bezpieczny Senior”. W ramach tego programu Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Stowarzyszenie „Dla Równości” oraz Stowarzyszenie Miłośników Cergowej organizują cykl zajęć warsztatowych dla osób starszych. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości seniorów w zakresie zagrożeń. W czwartek w Domu Ludowym w Wietrznie odbyło się spotkanie skierowane do osób mieszkających na terenie gminy Dukla.

Konferencja została rozpoczęta przez Mirosławę Widurek - Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”, Ewę Przystasz – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” oraz mł. asp. Jerzego Ossolińskiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – który przedstawił zgromadzonym tematykę spotkania. W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Bytnar – Burmistrz Miasta Dukla. Pierwszym prelegentem była sierż. szt. Karolina Dykas z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, która w swoim wystąpieniu omówiła sposoby unikania zagrożeń w przestrzeni publicznej. Przekazała również informacje, jakich sytuacji należy unikać, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Wyjaśniła sposoby działania przestępców w stosunku do osób starszych oraz przekonywała zgromadzonych do właściwych i bezpiecznych zachowań. Następnie mł. asp. Jerzy Ossoliński przedstawił rodzaje sytuacji kryzysowych wraz ze sposobami reagowania na nie w świetle obowiązujących przepisów prawa, omówił tryby ścigania przestępstw, jak również wyjaśnił czym jest działanie w stanie wyższej konieczności i obrony koniecznej. Informację na temat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przedstawił podkom. Dariusz Sajdyk z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Spotkanie informacyjne zostało połączone z zajęciami praktycznymi z zakresu elementów samoobrony oraz podstaw udzielania pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia prowadzili: instruktor Zespołu Bojowego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie oraz post. Regina Krenzel z Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie. Policjanci prowadząc zajęcia warsztatowe podkreślali fakt, iż życie i zdrowie człowieka są największą wartością. Zebrane osoby otrzymały materiały profilaktyczne – broszury i ulotki.

Z uwagi na duże zainteresowanie  ze strony współorganizatorów, zaplanowano kolejne spotkanie z seniorami z terenu powiatu krośnieńskiego. Odbędzie się ono w pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku.

Wydział Prewencji
KWP w Rzeszowie