12 kwietnia 2019 r. o godzinie 18 w Galerii Nierzeczywistej RSF przy ulicy Jana Matejki 10 w Rzeszowie odbędzie się otwarcie wystawy „Rocznik” Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego – corocznej wystawy podsumowującej dokonania członków zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

Wystawę będzie można oglądać do 7 maja 2019 r.

Autorzy wystawy: Mariusz Baran, Martina Bieniarz, Damian Bobrowicz, Bernard Buczek, Lidia Dyło, Sławomir Fornal, Paulina Gałuszka, Wiesław Gargała, Sławomir Gibała, Tomasz Iwaszek, Paweł Jakubowski, Ewa Jeżowska – Charchut, Katarzyna Jopek, Stanisław Karcz, Małgorzata Korzec, Tomasz Kudasik, Alina Kufedchuk, Estera Kulawska, Agnieszka Leja, Andrzej Leja, Agnieszka Mac Uchman, Mirosław Maciąg, Marcin Maj, Jarosław Mazur, Katarzyna Michno, Zuzanna Nykiel, Rafał Orłowski, Jacek Owsiak, Patrycja Pitra, Jerzy Skiba, Agnieszka Szafirska, Jan Szczepański, Zdzisław Świeca – członek honorowy RSF, Anna Trojnar, Katarzyna Warańska, Janusz Witowicz – ZPAF, członek honorowy RSF, Alicja Wysocka, Artur Wysocki, Klaudia Zagórska, Maciej Zdun.