16 kwietnia między godz. 8 a 20 zostanie zamknięta ul. Herbowa na osiedlu Budziwój w Rzeszowie. Jest to związane z pracami przy budowie kanalizacji deszczowej na tym osiedlu. Zamknięcie nastąpi w rejonie skrzyżowania ul. Herbowej z ul. Tarnopolską.

Projekt „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej” polega na budowie systemu pozwalającego na odprowadzenie wód opadowych z 632 ha terenu Osiedla Budziwój. W latach 2018 – 2020 zostanie wybudowana sieć kanalizacji o dł. 27 km.

Kwota przeznaczona na realizację tego zadania to ok. 91 mln zł.