Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Język i literatura rosyjska w przestrzeni interkulturowej”, która odbędzie się w dniach 16 - 17 maja 2019 r. w Rzeszowie.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Rzeszowa.

Obrady konferencyjne skupione będą wokół następujących zagadnień:

1. Historia i współczesność w badaniach literaturoznawczych.
2.Badania porównawcze w lingwistyce, kulturoznawstwie i komunikacji interkulturowej.
3. Tradycje i nowe tendencje w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.

W ramach konferencji przewidziano również obrady sekcji studenckiej. Języki robocze konferencji – rosyjski, polski, angielski.

Otwarcie Konferencji będzie miało miejsce 16 maja o godzinie 10 w budynku A1 Uniwersytetu Rzeszowskiego (duża aula) przy Al. Rejtana 16C.

Szczegóły: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/katedra-filologiirosyjskiej/konferencja