Polskie przedsiębiorstwa szybko się rozwijają. Wszystko dzięki dużej pomysłowości naszych przedsiębiorców. Jednak, aby polskie firmy mogły dokonywać jeszcze szybszego rozwoju, potrzebują odpowiedniego wsparcia finansowego. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy mają możliwość właściwego rozwoju. Dotacje unijne od kilku lat są naprawdę ogromnym wsparciem dla polskich przedsiębiorców. Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej nasze firmy mogą konkurować z firmami z zagranicy jak równy z równym.

 

Dotacje na inwestycje w województwie podkarpackim przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość ubiegania się o dotacje na inwestycje w wysokości od sześćdziesięciu procent do nawet osiemdziesięciu procent kwoty koniecznej do sfinansowania przedsięwzięcia mającego na celu dalszy rozwój biznesowy danej firmy.

 

Kto może otrzymać dotacje na rozwój firmy?

Dotacje na rozwój firmy są dostępne dla małych ii średnich przedsiębiorstw tylko do października bieżącego roku. W ramach programu 1.4.1 rpo wp przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego mogą ubiegać się o dotacje na rozwój MŚP w rozumieniu inwestycji, które są niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych produktów lub usług w formie ulepszonej od tych już obecnych na rynku i dostępnych dla klientów. Możliwe jest równie ż uzyskanie dotacji na zakup produktów cyfrowych koniecznych do oferowania usług dla nowo powstałych małych firm będących we wczesnej fazie rozwoju.

 

Typy projektów w ramach dotacji na rozwój firmy na terenie województwa podkarpackiego

  • Typ 1. Rozwój MŚP

W typie pierwszym chodzi o dofinansowanie rozwoju MŚP poprzez poniesienie koniecznych wydatków, niezbędnych do wprowadzenia do sprzedaży nowych lub ulepszonych usług. Chodzi o inwestycje na przykład poprzez zakup stosownych maszyn do produkcji lub w wartości niematerialne i prawne. O dotacje mogą ubiegać się firmy istniejące na rynku usług nie krócej niż dwanaście miesięcy.

  • Typ 2. TIK

O ten rodzaj wsparcia mogą ubiegać się firmy działające na rynku nie krócej niż przez okres dwudziestu czterech miesięcy. Obejmuje zakup produktów cyfrowych istotnych przy wprowadzaniu na rynek owych produktów i usług. Koniecznie muszą to być przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego.

 

Jak uzyskać odpowiednią dotację?

Aby uzyskać dotację na rozwój firmy należy wypełnić stosowne dokumenty. Proces ubiegania się o dotację jest skomplikowany i żmudny. Warto zatem skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą w wypełnieniu wniosku oraz zbieraniu stosownych i niezbędnych dokumentów. Przykładem firmy, która udziela tego typu fachowej pomocy jest firma MG Premium z Krakowa. MG Premium posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie ubiegania się o dotacje unijne. Fachowcy z MG Premium wypełnią wniosek za Ciebie oraz pomogą Ci w zdobyciu właściwych dokumentów. Dzięki ich pomocy proces ubiegania się o dotację na rozwój firmy będzie przebiegał sprawnie i tak szybko jak tylko będzie to możliwe w oparciu o stosowne procedury.

1000 Znaków do wykorzystania