14 czerwca w rzeszowskim Ratuszu Zastępca Prezydenta Miasta Pan Stanisław Sienko nagrodził laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Listy gratulacyjne i pamiątkowe albumy o Rzeszowie otrzymało 86 laureatów, w tym: 35 ze szkół podstawowych, 34 z gimnazjów i 9 ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 78 nauczycieli, 35 ze szkół podstawowych, 34 z gimnazjów, 9 ze szkół ponadgimnazjalnych.