Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

fot. Marek Tomczyk

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie zostało nominowane do ogólnopolskiego etapu konkursu IDOL 2019 w kategorii PLACÓWKA KULTURY.

Celem konkursu jest między innymi wyróżnienie osób, firm i instytucji, które w najznakomitszy sposób zasłużyły się w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji niewidomych i słabowidzących, promocja zaangażowania społecznego oraz dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami, które wpływają na integrację wewnątrzśrodowiskową.

Głosowanie jest dostępne na stronie internetowej Fundacji Szansa dla Niewidomych pod adresem: http://idol.szansadlaniewidomych.org. Trwa do 10 października 2019 roku.

Zachęcamy do głosowania na rzeszowskie Muzeum.