Jak nie dać się oszukać "na wnuczka" i "na policjanta", jak rozpoznać osoby podszywające się pod przedstawicieli spółdzielni i innych instytucji, jak bezpiecznie zachowywać się w ruchu drogowym - były tematami poruszanymi podczas debaty pn. „Bezpieczeństwo seniorów na terenie miasta Rzeszów”. Policjanci przypomnieli również możliwości, jakie stwarzają Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i aplikacja „Moja Komenda”. Spotkanie, w którym uczestniczyli seniorzy ze Stowarzyszenia Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi, było kolejnym z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Z ramienia Policji w debacie uczestniczyli m. in. Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie podkom. Grzegorz Kot oraz policjanci prewencji i wydziału ruchu drogowego.

Podkom. Grzegorz Kot przywitał uczestników i przybliżył zebranym ideę debaty, jako formy poznania oczekiwań społecznych. Sama debata podzielona była na kilka tematów.

Spotkanie rozpoczął asp. Tomasz Surowiak, który omówił programy prewencyjne realizowane przez rzeszowską komendę.

W dalszej części mł. asp. Tomasz Drzał z referatu ds. profilaktyki społecznej, przedstawił słuchaczom problematykę związaną z najbardziej dokuczliwymi przestępstwami. Omówił oszustwa popełniane metodami na tzw. „wnuczka” i „policjanta” oraz kradzieże dokonywane przez sprawców podszywających się pod przedstawicieli spółdzielni, zakładów wodociągowego, gazowniczego, kominiarzy lub innych instytucji. Wykorzystując omawiane przykłady poinstruował uczestników, jak rozpoznać i zachować się w sytuacji zagrożenia, oraz jak przeciwdziałać przestępstwom, by nie paść ich ofiarą. 

Omówił również założenia i funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Użyteczność mapy polega przede wszystkim na możliwości bezpośredniego przekazania policjantom, za pośrednictwem aplikacji internetowej, aktualnych sygnałów o zagrożeniach występujących w najbliższej okolicy. Celem mapy jest podniesienie stanu bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych. Prezentacja połączona została z praktyczną instrukcją korzystania z tego innowacyjnego narzędzia interaktywnego. 

Sierż szt. Małgorzata Dencikowska, z wydziału ruchu drogowego, na przykładach zdarzeń drogowych, omówiła najczęściej popełniane wykroczenia drogowe.
 
Najważniejszą częścią debaty była dyskusja. W opinii uczestników przedstawione zagadnienia są niezwykle ważne. Policjanci odpowiadali na liczne pytania zadawane przez zaproszonych gości. Uczestnicy zgłaszali również swoje propozycje, oczekiwania i potrzeby dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Wskazywali miejsca, na które policjanci powinni zwrócić szczególną uwagą.