Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

11 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, którego program przewiduje: wykład otwarty Pani dr Laury Koby z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla szkół podstawowych, Maraton Pisania Listów do Amnesty International oraz Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.: „Organizacje pozarządowe a prawa człowieka”.

Organizatorami konkursu dla Szkół Podstawowych jest Koło Naukowe „Paragraf” oraz Koło Naukowe „Human Rights” UR działające na Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Głównym celem konkursu jest rozwijanie kreatywności u najmłodszych, zainteresowanie ich tematyką Pisania Listów do Amnesty International, poszerzenie wiedzy na temat praw człowieka, a także zachęcenie uczestników do zapoznania się z celami i ideą organizacji pozarządowej Amnesty International.

Konferencja natomiast będzie doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat znaczenia praw człowieka, przypadków naruszeń tych praw oraz problemów związanych z ich ochroną we współczesnym świecie. Celem konferencji jest wymiana poglądów dotyczącą zagadnień obejmujących ochronę podstawowych praw przysługujących każdemu człowiekowi. W dyskusji nad tym zagadnieniem nie należy zapominać o organizacjach pozarządowych, które każdego dnia podejmują działania na rzecz ochrony praw człowieka.

Podczas Maratonu będziemy pisać ws. młodych osób z 10 państw, których prawa człowieka zostały złamane. Gospodarzami tego wydarzenia są: Koło Naukowe „Paragraf”, Koło Naukowe „Human Rights”, Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego „Ius Romanorum”. Naszym partnerem jest Rada Młodzieży Rzeszowa, Księgarnia Św. Pawła w Rzeszowie oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Constitutio”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.