Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku podatki: PIT, CIT i VAT płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy.

Numer swojego mikrorachunku podatkowego można sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym.

Indywidualny rachunek podatkowy, czyli tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu każdy podatnik będzie miał swój jeden, stały, indywidualny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Pozostałe podatki, czyli np. akcyza, PCC, wpłacane będą  tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych. Na dotychczasowych zasadach wpłacany będzie także podatek z karty podatkowej oraz VAT-14 i VAT w imporcie. Również wpłaty za mandaty karne będą regulowane tak jak dotychczas, tj. na rachunek wskazany na bloczku mandatowym. Numer mikrorachunku można wygenerować w każdej chwili na stronie podatki.gov.pl, np. tuż przed dokonaniem przelewu podatkowego.