Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Droga od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej
Ul. Podkarpacka
Droga łącząca ul. Krajobrazową z ul. Grechuty
Oświetlenie świąteczne w Rzeszowie
Oświetlenie świąteczne w Rzeszowie

Pięć nagród dla Rzeszowa w konkursie Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego

W 21-ej edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2019 roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2019 roku Rzeszów zdobył aż 5 nagród:

- I nagrodę za instalację elektryczną budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie,

- II nagrodę za: budowę drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej w Rzeszowie, rozbudowę ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa, budowę drogi publicznej łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty w Rzeszowie,

- II nagrodę za oświetlenie świąteczne Rzeszowa.

Celem konkursu organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego było nagrodzenie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań technicznych służących podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz stanowiących element architektury kształtującej przestrzeń zewnętrzną miasta.

Jury przyznając naszemu miastu nagrody doceniło m.in.: dużą dbałość o zapewnienie odpowiednich parametrów oświetlenia przy jednoczesnym wykorzystaniu inteligentnych form sterowania oświetleniem czy szeroki zakres inwestycji w zakresie świątecznego oświetlenia Rzeszowa.