Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Komenda Miejska PSP w Rzeszowie informuje o podziale środków na zadanie publiczne „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” oraz „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych
 

 
Podział kwot dla jednostek włączonych do KSRG wygląda następująco:
433 zł na sprzęt i uzbrojenie dla każdej jednostki
3339 zł na wyposażenie osobiste dla każdej jednostki
Z dotacji wyłączone są jednostki które dostały dofinansowanie na zakup samochodów i zestawu narzędzi hydraulicznych. 
 
Podział kwot dla jednostek korzystających z dotacji MSWiA wygląda następująco:
359 zł z na sprzęt i uzbrojenie dla każdej jednostki
354 zł na wyposażenie osobiste dla każdej jednostki 
 
Środki na remonty  dla obu zadań publicznych zostaną przydzielone w późniejszym terminie.
 
Jednostki wybierają asortyment zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (katalogiem rzeczowym umieszczonym na stronie KM PSP Rzeszów). Jeżeli danej rzeczy nie ma w katalogu zakupów oznacza to że jednostka nie można jej kupić. Proszę posługiwać się nazwami umieszczonymi
w katalogu:
 
Przykład: Jeżeli jednostka planuje zakup zestawu lanc gaśniczych składający się z dwóch lub trzech lanc to musi wpisać każdą z lanc osobno i jej wartość a nie zsumowaną kwotę:
 
 Przyznaną kwotą operujemy w obrębie danego działu NIE MOŻNA PRZESUWAĆ KWOT Z KATEGORII  „SPRZĘTU I UZBROJENIA” DO „WYPOSAŻENIA OSOBISTEGO” I ODWROTNIE !.
Kwoty dotacji muszą zostać w całości wykorzystane a jednostka OSP musi do zakupu dołożyć wkład własny.  
Proszę o uzupełnianie wniosków i przesyłanie ich w wersji elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.DO DNIA 21 MAJA !!
 
Proszę o wpisywanie w odpowiednie rubryki osób które są upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z aktualnym KRS. Jednostki, które podadzą osoby nie upoważnione do podpisywania umów będą zmuszone do poprawy wniosku co wydłuży ich wprowadzanie do systemu.