Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Dzieci z najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Haczowie wykonały „Serdeczne karteczki”. Są one dowodem wdzięczności dla służb ratowniczych za ich codzienną pracę, trud, poświecenie i niesienie pomocy, szczególnie w czasie pandemii. Kilka z nich zostało przekazanych brzozowskim policjantom.

Obecna sytuacja związana z epidemią dotyka każdego z nas. Od kilku miesięcy, codzienne obowiązki funkcjonariuszy nabrały zupełnie nowego znaczenia. W związku z obecną sytuacją, policjanci każdego dnia sprawdzają nie tylko miejsca pobytu osób objętych kwarantanną, ale starają się również nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Nie jest to łatwy czas zarówno dla mieszkańców, jak i dla funkcjonariuszy. Tym bardziej cieszą słowa uznania i podziękowania, które wpłynęły na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, od uczniów ze Szkoły Podstawowej w Haczowie.

Dzieci własnoręcznie wykonały prace plastyczne, które trafiły do osób pracujących w Policji, Staży Pożarnej i Pogotowiu Ratunkowym. Są one dowodem wdzięczności za ich codzienną pracę, trud, poświecenie i niesienie pomocy, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii.

Policjanci bardzo dziękują dzieciom za pamięć i doceniają wysiłek włożony w przygotowanie karteczek.

  • Prace przedstawiające sylwetkę policjanta i policyjnego radiowozu wykonane przez dzieci.
  • Prace przedstawiające sylwetkę policjanta wykonane przez dzieci.
  • Prace przedstawiające sylwetkę policjanta wykonane przez dzieci.