Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego na potrzeby działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przekazali ropczyckim policjantom elementy odblaskowe. Teraz w ramach prowadzonych przez mundurowych działań trafią one do mieszkańców naszego powiatu.

Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego stanowi jeden z głównych priorytetów działań ropczyckich funkcjonariuszy. Oprócz działań profilaktycznych, prowadzonych w tym zakresie przez mundurowych bardzo ważne jest też wykorzystywanie w tym celu elementów zwiększających widoczność na drodze. Niewątpliwie są nimi odblaski, które, mimo że wydają się niepozorne, niejednokrotnie uchroniły wielu uczestników ruchu drogowego przed poważnymi w skutkach zdarzeniami drogowymi. W tej sferze działalności profilaktycznej Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach jest systematycznie wspierana przez lokalne samorządy.

Wczoraj takie wsparcie zostało udzielone przez Starostę Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Witolda Darłaka, który przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Ropczycach insp. Wojciecha Raka elementy odblaskowe i znaki ruchu drogowego, które będą wykorzystywane w działaniach profilaktycznych jak np. spotkania w szkołach, czy podczas wizyt dzieci w komendzie. Zakup sfinansował powiat ropczycko-sędziszowski.

Podobne wsparcie mundurowi otrzymali od gminy Sędziszów Małopolski. We wtorek burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć przekazał Komendantowi Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim kom. Dariuszowi Kwaśniakowi odblaski przeznaczone do działań profilaktycznych.

Łącznie funkcjonariusze ropczyckiej komendy otrzymali około 1500 sztuk elementów odblaskowych. Teraz w ramach prowadzonych działań profilaktycznych trafią one do najmłodszych mieszkańców powiatu. W elementy odblaskowe zostaną także wyposażone również osoby starsze oraz inni uczestnicy ruchu drogowego.

  • Elementy odblaskowe znajdujące się w trzech torbach z napisami Sędziszów Małopolski
  • Zdjęcie otrzymanych przez Komendę Powiatową Policji w Ropczycach gadżetów  w postaci elementów odblaskowych, mini znaków drogowych oraz mini sygnalizatorów świetlnych. W tle widoczny napis Powiat Ropczycko - Sędziszowski
  • Na stoliku widoczne elementy odblaskowe oraz znaki drogowe przeznaczone do nauki dzieci przepisów o ruchu drogowym
  • Komendant Powiatowy Policji w Ropczycach insp. Wojciech Rak odbiera elementy odblaskowe z rąk Starosty Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego Witolda Darłaka. Z lewej strony zdjęcia Bernadeta Frysztak po prawej stoi Andrzej Bączkowski.
  • Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć przekazuje elementy odblaskowe Komendantowi Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim kom. Dariuszowi Kwaśniak
  • Na pierwszym planie widoczne elementy odblaskowe oraz znaki drogowe. W głębi od lewej stoją: Bernadeta Frysztak, Witold Darłak, insp. Wojciech Rak, Andrzej Bączkowski