Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Od 17 maja 2021r. wracamy do zajęć stacjonarnych!

Możemy się znów spotykać w pracowniach i salach aby wspólnie cieszyć się z możliwości pracy w grupach i w bezpośrednim kontakcie z naszymi nauczycielami.

Zapraszamy do Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie aktualnych i nowych uczestników zajęć.

Zajęcia będą mogły być prowadzone w małych grupach. Ich liczebność będzie zależała od warunków pracy i powierzchni pomieszczenia do zajęć.

Szczegółowe informacje u nauczycieli poszczególnych zespołów i pracowni.

Prosimy o zapoznanie się ze wzorami oświadczeń koniecznych do wypełnienia w przypadku deklaracji udziału w zajęciach stacjonarnych.
Deklaracje należy wydrukować, podpisać i dostarczyć nauczycielowi
przed rozpoczęciem pierwszych zajęć!


MDK Rzeszów: 17 maja 2021r. wracamy do zajęć stacjonarnych w MDK!