Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Rzeszów

Gmina Miasto Rzeszów zaprasza do udziału w online hackathonie pt. EDU HACK - hackathon dla edukacji miejskiej. Stworzenia Atlasu Rzeszowskiej Edukacji (ARE).

Uczestnicy najnowszej edycji Hackathonu będą mieli za zadnie stworzenie Atlasu Rzeszowskiej Edukacji (ARE). Głównym założeniem tego projektu jest opracowanie innowacyjnej i interaktywnej mapy 3D online, ukazującej aktualne informacje dotyczące wszystkich jednostek oświatowych na terenie Gminy Miasta Rzeszów.

Koncepcja Atlasu Rzeszowskiej Edukacji zakłada zaprezentowanie informacji, aktualnych trendów i rankingów dotyczących szkół i przedszkoli. Użytkownicy będą mogli również zapoznać się z bieżącą liczbą uczniów oraz potencjalnym zapotrzebowaniem na miejsce, a także z ofertą zajęć dodatkowych poszczególnych szkół i ilością uczestniczących w nich uczniów. Zadaniem aplikacji będzie też przedstawianie danych dotyczących kadry nauczycielskiej, a więc dotyczy to przedmiotów, stopnia awansu zawodowego, liczby uczniów zagranicznych, uczniów zakwaterowanych w internatach i bursach, laureatów konkursów, absolwentów z kwalifikacjami zawodowymi.

Dane udostępnione przez Wydział Edukacji będą dawały możliwość porównania wybranych szkół pod kątem: wyników z egzaminów, zapełnienia, odległości od miejsca zamieszkania, kadry nauczycielskiej, zajęć dodatkowych, itp.

ARE ma gwarantować ciągły wgląd w opcje edukacyjne dla rodziców i uczniów zamieszkałych w Rzeszowie, a także tych, którzy planują tu zamieszkać. W założeniu Atlas ma obejmować tylko szkoły państwowe, tak, więc wszystkie zaprezentowane miejsca w placówkach będą bezpłatne. Dzięki wizualizacji 3D będzie można porównać podstawowe dane pomiędzy wybranymi szkołami.

Wszystkie zbiory danych będą dostępne na portalu otwarte dane https://otwartedane.erzeszow.pl 

Dodatkowo ARE powinien posiadać panel administracyjny, gdzie szkoły będą mogły uzupełniać bieżące dane, a administrator Wydziału Edukacji będzie je zatwierdzać. Dane po akceptacji automatycznie będą aktualizowane na portalu otwarte dane.

Hackathon składa się z 3 etapów

 1. Etap poszukiwań – protypowanie pomysłu,
 2. Etap inkubacji wybranego pomysłu,
 3. Etap ewaluacji.

Nagrody

 • W I etapie hackathonu Zespoły zawalczą o zaproszenie do inkubacji wybranego pomysłu w ramach Inkubatora Innowacji Miejskich Urban Lab Rzeszów. Do etapu II przechodzi tylko jeden Zespół!
 • W II i III etapie hackathonu zwycięski Zespół pracuje nad dopracowaniem projektu. Po zakończonych pracach na zwycięski Zespół czeka nagroda pieniężna, jaką jest 40 000,00 zł (brutto).

Założeniem hackathonu jest skupienie ludzi z branży: programistów, grafików, inżynierów, projektantów stron internetowych oraz pasjonatów oprogramowania w celu stworzenia użytecznych rozwiązań dla Miasta Rzeszowa.

Skład zespołu

W skład każdego zespołu powinno wchodzić maksymalnie 3 osoby (istnieje możliwość pojedynczego zgłoszenia się i dołączenia do innego Zespołu).

Ocena

Praca uczestników Hackathonu zostanie oceniona przez Sędziów/Jury we współpracy z Mentorami hackathonu, którzy wybiorą ich zdaniem praktyczne a zarazem najbardziej innowacyjne rozwiązanie wypracowane w I etapie hackathonu i tym samym skieruje pomysł do inkubacji oraz ewaluacji.

Harmonogram hackathonu

I etap hackathonu: poszukiwań – protypowanie pomysłu:

 • do 18 czerwca br. - rekrutacja online do hackathonu,
 • 18 czerwca br. godz. 17:00 – spotkanie oficjalne z uczestnikami hackathonu,
 • 18 czerwca br. – START HACKATHONU,
 • od 18 do 25 czerwca br. – prace Zespołów nad rozwiązaniami,
 • 26 czerwca br. – zgłoszenie Zespołów do prezentacji projektów, przesłanie prezentacji,
 • 26 czerwca br. – zakończenie I etapu poszukiwań – protypowania pomysłu,
 • 27 czerwca br. o godz. 10:00 – Show Day – prezentacja Zespołów LIVE/ogłoszenie wyników I etapu.

II etap inkubacji/ewaluacji wybranego pomysłu:

 • 28 czerwca – 23 sierpnia br. – prace nad projektem przy wsparciu Mentorów oraz Ekspertów,
 • 24 sierpnia br. o godz. 17:00 – prezentacja projektu – LIVE,
 • 25 sierpnia br. - Miasto Rzeszów stanie się przystankiem do testowania rozwiązania wypracowanego Atlasu Rzeszowskiej Edukacji (ARE).

W celu otrzymania więcej informacji nt. hackathonu zachęcamy do śledzenia fanpage Urban Lab Rzeszów.

Rejestracja jest bezpłatna pod adresem: https://app.evenea.pl/event/eduhack/ 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja otwarta do 18 czerwca lub do wyczerpania miejsc. Zarejestruj się już dzisiaj, aby zwiększyć szanse swojego Zespołu na wygraną!

Działanie realizowane w ramach projektu „Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.