Forum Aktywnego Seniora to wydarzenie organizowane cyklicznie w całej Polsce. Wczoraj po raz pierwszy odbyło się w Rzeszowie. Jednym z zaproszonych gości był funkcjonariusz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Bezpieczeństwo osób starszych jest jednym z priorytetów działalności profilaktycznej podkarpackiej Policji. Podejmowane działania dotyczą wielu aspektów i zagrożeń, takich jak oszustwa „na wnuczka”, „na policjanta”, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w miejscu zamieszkania oraz w cyberprzestrzeni. Obecna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa spowodowała pojawienie się nowych zagrożeń, w tym nowych metod działania przestępców - w szczególności oszustów. Zrodziła również potrzebę angażowania się w przedsięwzięcia skierowane do seniorów, którzy w ostatnim czasie, częściej pozostają w domach i nie zawsze mają okazję skorzystać z bezpośrednich porad ekspertów zaangażowanych w zapewnienie im  bezpieczeństwa.

Forum Aktywnego Seniora zorganizowane zostało przez Gazetę Codzienną Nowiny przy współpracy wielu podmiotów publicznych i prywatnych, odbyło się pod patronatem m. in. Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewody Podkarpackiego. Transmitowane było na żywo na stronie internetowej nowiny24.pl, aby mogli w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani seniorzy. Relacja dostępna jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8lHr_SP2tRM . Zaproszeni eksperci przekazali wiele cennych informacji dotyczących miedzy innymi bezpieczeństwa transakcji bankowych czy bezpiecznego zawierania umów. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Jerzy Bralczyk. Relacja z wydarzenia dostępna jest również w tradycyjnym wydaniu gazety.

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa osób starszych przestawił asp. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Omówił najczęściej spotykane metody działania oszustów podszywających się m. in. pod członków rodziny, policjantów czy pracowników firm i instytucji. Przestrzegał  przed nowymi metodami działania przestępców, którzy podszywają się niejednokrotnie pod rachmistrzów spisowych lub wyłudzają pieniądze na leczenie osób bliskich, rzekomo zakażonych koronawirusem. Przekazał również informacje na temat nieuczciwych praktyk konsumenckich. 

Forum Aktywnego Seniora było doskonałą okazją do przekazania odbiorcom podstawowych zasad bezpieczeństwa i wystosowania apelu o rozwagę i stosowanie się do zasady ograniczonego zaufania.

SENIORZE, PAMIETAJ !

  • Zawsze sprawdzaj otrzymywane informacje o zdarzeniach losowych (wypadkach, zachorowaniach) dotyczących członków rodziny kontaktując się z bliskimi. Być może ktoś próbuje wprowadzić Cię w błąd. W razie wątpliwości poinformuj Policję dzwoniąc na nr tel. 112
  • Kiedy obca osoba przedstawia się jako policjant, urzędnik czy sprzedawca, żądaj okazania dokumentu tożsamości. Jeśli jej wizyta wiąże się z wykonywanymi obowiązkami służbowymi czy zawodowymi z pewnością nie będzie miała nic do ukrycia.
  • Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom, nie dokonuj przelewu na ich żądanie. Policja nigdy nie pośredniczy w przekazywaniu pieniędzy.
  • Zachowaj ostrożność podczas wizyty obcej osoby, nie pozostawiaj nikogo samego w pomieszczeniu. Nie wszyscy „goście” mają dobre zamiary.
  • Nie informuj o miejscu przechowywania gotówki oraz kosztowności w domu. Pieniądze najbezpieczniej zdeponować w banku.
  • Nie podpisuj  pochopnie umów sprzedaży lub świadczenia usług. Dokładnie zapoznaj się z treścią umowy.
  • W naszym kraju odbywa się  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Pamiętaj, rachmistrzowie do odwołania nie przychodzą do domów, a spis odbywa się drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Rachmistrzowie nie pytają też o numery kont bankowych, pin-y do kart, hasła do kont bankowych, nie potrzebują też skanów dokumentów.

Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie