• 29 czerwca br. o godzinie 11:00, na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, rozpoczęła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski. W uroczystości udział wzięli m.in.: Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Pan Wiesław Szczepański, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki oraz Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwona Klonowska. Wśród nowych oficerów byli również policjanci z Podkarpacia.