• Muły finansowe odgrywają kluczową rolę w cyklu przestępczym. Centrum INTERPOLu ds. Przestępczości Finansowej i Korupcji (IFCACC – INTERPOL’s Financial Crime and Anti – Corruption Centre) dziś zainicjowało globalną kampanię, uświadamiającą zjawisko wykorzystania tzw. mułów finansowych w celu ułatwienia transferu aktywów przestępczych.