Posterunek Policji w Skołyszynie został uroczyście otwarty po kilkumiesięcznej przebudowie i gruntownym remoncie. Zmodernizowany obiekt dostosowano do obowiązujących standardów. Teraz gwarantuje wysoki poziom obsługi interesantów i zapewnia odpowiedni komfort pracy załodze. Wartość inwestycji wyniosła ponad 1,3 mln złotych.

Wczoraj w południe odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku Posterunku Policji w Skołyszynie. W uroczystości uczestniczył insp. Stanisław Sekuła I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Obecni byli parlamentarzyści Maria Kurowska Poseł na Sejm RP oraz Alicja Zając Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Władze województwa reprezentowali Jerzy Borcz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Bogdan Mazur Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecny był także Adam Pawluś Starosta Jasielski. Nie zabrakło również przedstawicieli lokalnych władz: Bogusław Kręcisz Wójt Gminy Skołyszyn wraz z swoim zastępcą Pawłem Gutkowskim, Dariusz Łyszczarz Przewodniczący Rady Gminy Skołyszyn i Jacek Kędzior Skarbnik Gminy Skołyszyn. W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze z posterunku w Skołyszynie oraz z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, na czele z komendantem powiatowym podinsp. Krzysztofem Łopuszańskim.

Posterunek Policji w Skołyszynie jest jednym z trzech posterunków, które podlegają Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle. Zasięgiem swojego działania obejmuje teren gminy Skołyszyn.

W skołyszyńskiej jednostce służbę pełni 7 policjantów. Na przestrzeni ostatnich lat w budynku wykonywano prace remontowe. Końcem czerwca 2020 roku wyremontowany obiekt został zniszczony w wyniku powodzi, która nawiedziła gminę Skołyszyn. Zalaniu uległ poprzedni garaż oraz podpiwniczenie posterunku. W celu podniesienia standardów, w lipcu ubiegłego roku rozpoczęto zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa budynku Posterunku Policji w Skołyszynie, budowa garażu dwustanowiskowego wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną, rozbiórka istniejącego garażu kolidującego, przebudowa przyłącza wodociągowego i przebudowa sieci gazowej jako likwidacja kolizji". Całkowity koszt tej inwestycji wraz z wyposażeniem został sfinansowany ze środków budżetu państwa i wyniósł 1.359.617 złotych.  

Zakres prowadzonych prac objął całkowitą modernizację obiektu. Budynek zyskał zgodny z zasadami standaryzacji wygląd zewnętrzny. Wymienione zostały drzwi, pomalowano pomieszczenia, przebudowano podjazd dla niepełnosprawnych. Pokrycie dachowe również zyskało nowy wygląd. Przebudowano sieć gazową oraz wodno-kanalizacyjną. Sieć elektryczna została całkowicie wymieniona. Budynek zyskał nowe oświetlenie wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wyposażany został również w kamery monitoringu. Posterunek zyskał nowe ogrodzenie działki oraz maszt antenowy. Dokonano również rozbiórki istniejącego garażu. Na jego miejscu wybudowano nowy, dwustanowiskowy garaż. Po zakończeniu prac budowlanych wnętrze wyposażono w nowy sprzęt kwaterunkowo-gospodarczy wraz z doposażeniem w sprzęt techniki biurowej i policyjnej.

Podczas dzisiejszej uroczystości insp. Stanisław Sekuła I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie przekazał na ręce Kierownika Posterunku w Skołyszynie st. asp. Andrzeja Pilcha okolicznościowy grawerton z symbolicznym kluczem do zmodernizowanego obiektu. Nowy budynek został także poświęcony przez ks. Grzegorza Czeluśniaka Proboszcza Parafii pw. św. Józefa w Skołyszynie. Towarzyszył mu ks. kanonik Marek Buchman duszpasterz podkarpackiej Policji.

Realizacja tej inwestycji niewątpliwie przyczyni się do poprawienia warunków przyjmowania interesantów, ale też podniesienia komfortu pracy policjantów oraz jakości realizowanych przez nich zadań.

dl

 • Komendant Powiatowy Policji w Jaśle składający meldunek I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
  fot: KPP Jasło
 • Zaproszeni goście
  fot: KPP Jasło
 • Policjanci pracujący w posterunku
  fot: KPP Jasło
 • Komendant Powiatowy Policji w Jaśle witający przybyłych gości
  fot: KPP Jasło
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie wręczający okolicznościowy grawerton
  fot: KPP Jasło
 • Ksiądz proboszcz oraz ksiądz kanonik
  fot: KPP Jasło
 • Komendant Powiatowy Policji w Jaśle wraz z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie oraz zgromadzeni goście
  fot: KPP Jasło
 • Zgromadzeni goście
  fot: KPP Jasło
 • Przemawiający I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
  fot: KPP Jasło
 • Przemawiająca poseł
  fot: KPP Jasło
 • Przemawiająca senator
  fot: KPP Jasło
 • Przemawiający przewodniczący sejmiku
  fot: KPP Jasło
 • Przemawiający dyrektor
  fot: KPP Jasło
 • Przemawiający starosta
  fot: KPP Jasło
 • Przemawiający wójt
  fot: KPP Jasło
 • Komendant Powiatowy Policji w Jaśle składający meldunek I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie
  fot: KPP Jasło
 • Okolicznościowe zdjęcie wszystkich uczestniczących w uroczystości
  fot: KPP Jasło
 • Odnowione pomieszczenie w posterunku
  fot: KPP Jasło
 • Odnowiony hol w posterunku
  fot: KPP Jasło
 • Odnowiony pokój kierownika posterunku
  fot: KPP Jasło
 • Odnowione pomieszczenie w posterunku
  fot: KPP Jasło
 • Odnowione pomieszczenie w posterunku
  fot: KPP Jasło
 • Zmodernizowany posterunek wraz z garażem i radiowozem
  fot: KPP Jasło