• Wczoraj, na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu odbył się XXV Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny - Podkarpacki Finał Wojewódzki dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego głównym celem są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do konkursu przystąpiło 9 drużyn. Najlepsza będzie reprezentować województwo podkarpackie na finale krajowym, który odbędzie się w Poznaniu.