• Podkarpaccy policjanci odebrali państwowe odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To ministerialna odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Funkcjonariusze oddali już ponad 20 litrów krwi.