Spotkanie studentów UR z funkcjonariuszami KWP: Wgląd w struktury Policji
Wizyta studentów z polskimi korzeniami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie stała się okazją do głębszego zrozumienia struktury i zadań tej instytucji. Spotkanie, zorganizowane w ramach kursu przygotowawczego, pozwoliło uczestnikom na lepsze poznanie funkcjonowania państwa, w którym będą kontynuować naukę.
  1. Zaprezentowanie struktury i zadań Policji Podkarpackiej przez mł. insp. Pawła Międlara.
  2. Omówienie zasad ruchu drogowego przez nadkomisarz Renatę Bednarską.
  3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i kontaktu z Policją, przedstawione przez asp. szt. Jerzego Ossolińskiego.
  4. Procedury związane z zawiadamianiem o przestępstwach omówione przez kom. Magdalenę Cetnarowicz.

Spotkanie z funkcjonariuszami policji było nie tylko lekcją teoretyczną, ale także okazją do zadawania szczegółowych pytań i dyskusji. Studentom, którzy wkrótce rozpoczną edukację na polskich uczelniach, szczególnie zależało na zrozumieniu, jak w praktyce wygląda ochrona praw obywatelskich w Polsce. Mł. insp. Paweł Międlar szczegółowo opisał, jak Policja wspiera społeczność oraz jakie ma uprawnienia w ramach ochrony praw człowieka.

Podczas spotkania nadkomisarz Renata Bednarska skupiła się na zasadach ruchu drogowego, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych. Z kolei asp. szt. Jerzy Ossoliński podkreślił znaczenie współpracy obywateli z Policją, szczególnie w kontekście zgłaszania zagrożeń oraz korzystania z nowoczesnych narzędzi takich jak aplikacja „Moja Komenda” czy Krajowa Mapa Zagrożeń.

Kulminacyjnym momentem spotkania było przedstawienie przez kom. Magdalenę Cetnarowicz procedur postępowania w przypadku zgłaszania przestępstw. Studenci mieli okazję dowiedzieć się, jakie prawa przysługują osobie pokrzywdzonej, co jest istotne w kontekście ich przyszłego bezpieczeństwa i świadomości prawnej.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat możliwości dołączenia do szeregów Policji, co dla wielu uczestników było cennym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy o prawnych aspektach funkcjonowania w Polsce. Reprezentująca Centrum Polonijnego Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Anna Pięta-Szawara podkreśliła znaczenie takich inicjatyw dla lepszego integrowania się studentów z polskimi korzeniami z krajem ich przodków.


Według informacji z: KWP Rzeszów